Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. čtvrtletí 2013


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Středočeského kraje
Tab. S.1 Vybrané údaje o SO ORP k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.2 Počet obyvatel ve SO ORP v roce 2012 Excel
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP v roce 2012 Excel
Tab. S.4 Narození ve SO ORP v roce 2012 Excel
Tab. S.5 Zemřelí ve SO ORP v roce 2012 Excel
Tab. S.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.7 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle vybraných právních forem k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.8 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle převažující činnosti CZ-NACE k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.9 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle kategorie počtu zaměstnanců k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.10 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle institucionálních sektorů k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.11 Počet dokončených bytů ve SO ORP v roce 2012 Excel
Tab. S.12 Hromadná ubytovací zařízení ve SO ORP k 31. 12. 2012 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.