Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. čtvrtletí 2013


Q. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. Q.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR v roce 2013 Excel
Tab. Q.2 Index spotřebitelských cen za domácnosti celkem v ČR v roce 2012 a 2013 Excel
Tab. Q.3 Indexy cen výrobců v ČR v roce 2012 a 2013 Excel
Tab. Q.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.