Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. čtvrtletí 2013


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2013 Excel
Tab. F.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností v 1. čtvrtletí 2013 Excel
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2013 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.