Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2012


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Středočeském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2012 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Středočeském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2012 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2012 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR v 1. pololetí 2012 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.