Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2012


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. F.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.