Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2011


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání ve Středočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2011 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa ve Středočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2011 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 12. 2011 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 31. 12. 2011 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.