Statistická ročenka Středočeského kraje - 2011


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví Excel
21-2. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-3. Vybrané údaje o zdravotnictví podle okresů v roce 2010 Excel
21-4. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2010 Excel
21-101. Vybrané údaje o zdravotnictví podle krajů v roce 2010 Excel
21-102. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2010 Excel
21-103. Lůžka a pracovníci ve zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2010 Excel
21-104. Hospitalizovaní v nemocnicích podle krajů v roce 2010 Excel
21-105. Lůžkový fond a jeho využití v nemocnicích podle krajů v roce 2010 Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.