Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


20. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodické vysvětlivky PDF
20-1. Vybrané údaje o vzdělávání v hlavním městě Praze Excel
20-2. Veřejné vysoké školy v hlavním městě Praze Excel
20-3. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v hlavním městě Praze v roce 2017 Excel
20-101. Mateřské školy podle krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-102. Základní školy podle krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-103. Střední školy podle krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-104. Střední školy podle oborů vzdělání a krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-105. Žáci a absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-106. Žáci a absolventi středních škol podle oborů vzdělání a krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-107. Konzervatoře podle krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-108. Vyšší odborné školy podle krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-109. Studenti a absolventi vyšších odborných škol podle oborů vzdělání a krajů ve školním roce 2017/2018 Excel
20-110. Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů v roce 2017 Excel
20-111. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy, typu studijního programu a krajů v roce 2017 Excel
20-112. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle oborů vzdělání a krajů v roce 2017 Excel
20-113. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol v ČR v roce 2017 Excel
20-114. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v ČR v roce 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.