Srovnání krajů v České republice - 2016


20. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodické vysvětlivky PDF
20-101. Mateřské školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-102. Základní školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-103. Střední školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-104. Střední školy podle oborů vzdělání a krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-105. Žáci středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-106. Konzervatoře podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-107. Vyšší odborné školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-108. Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů v roce 2015 Excel
20-109. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy, typu studijního programu a krajů v roce 2015 Excel
20-110. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol v ČR v roce 2015 Excel
20-111. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v ČR v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.