Statistická ročenka České republiky - 2016


20. TRŽNÍ SLUŽBY
Metodika Word PDF
20-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
20-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
20-3. Základní ukazatele pojišťovacích a zajišťovacích institucí Excel
20-4. Základní ukazatele penzijních společností a fondů Excel
20-5. Základní ukazatele v ostatních tržních službách (právnické a fyzické osoby) Excel
20-6. Zaměstnané osoby a zaměstnanci v ostatních tržních službách Excel
20-7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ostatních tržních službách Excel
20-8. Tržby v ostatních tržních službách Excel
20-9. Přidaná hodnota v ostatních tržních službách Excel
20-10. Průměrná přidaná hodnota na 1 zaměstnanou osobu v ostatních tržních službách Excel

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.