Statistická ročenka České republiky - 2019


20. DOPRAVA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Metodika Word PDF
20-1. Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby) Excel
20-2. Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
20-3. Výkony železniční dopravy Excel
20-4. Vybrané ukazatele železniční dopravy Excel
20-5. Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí Excel
20-6. Výkony silniční dopravy Excel
20-7. Silniční nákladní doprava podle druhů věcí Excel
20-8. Motorová a přípojná vozidla Excel
20-9. Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy Excel
20-10. Výkony potrubní dopravy v oblasti přepravy ropy Excel
20-11. Výkony letecké dopravy Excel
20-12. Výkony letišť v České republice Excel
20-13. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
20-14. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami) Excel
20-15. Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.