Zaostřeno na ženy a muže - 2017


2. Zdraví
2. Zdraví Word PDF
2 - 1. Pracovníci ve zdravotnictví, fyzické osoby, k 31. 12. Excel PDF
2 - 2. Mezinárodní srovnání - podíl žen a mužů na celkovém počtu registrovaných lékařů Excel PDF
2 - 3. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce 2016 Excel PDF
2 - 4. Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a pohlaví v roce 2016 Excel PDF
2 - 5. Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví ve vybraných letech Excel PDF
2 - 6. Mezinárodní srovnání - naděje dožití při narození Excel PDF
2 - 7. Hlášená onemocnění tuberkulózou (TBC) Excel PDF
2 - 8. Vývoj počtu léčených diabetiků ve vybraných letech podle typu onemocnění Excel PDF
2 - 9. Propuštění a zemřelí z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví Excel PDF
2 - 10. Počet propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz, věkových skupin a pohlaví v roce 2016 Excel PDF
2 - 11. Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ a zemřelí na zhoubné novotvary na 100 000 obyvatel podle pohlaví Excel PDF
2 - 12. Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ (rok 2014) - ženy, muži Excel PDF
2 - 13. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel PDF
2 - 14. Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2015 Excel PDF
2 - 15. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce podle pohlaví a věkových skupin
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 3.1.2018
Excel PDF
2 - 16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle pohlaví a věkových skupin Excel PDF
2 - 17. Výdaje na regulační poplatky za pohotovost podle věku a pohlaví (v tis. Kč) Excel PDF
2 - 18. Živě narozené děti s vrozenou vadou (VV) zjištěnou do 1 roku Excel PDF
2 - 19. Potraty podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
2 - 20. Mezinárodní srovnání - míry úmrtnosti dětí Excel PDF
2 - 21. Mezinárodní srovnání - pracovní úrazy podle pohlaví a závažnosti, 2015 Excel PDF
2 - 22. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel PDF
2 - 23. Mezinárodní srovnání - zemřelí podle příčin smrti a pohlaví Excel PDF
2 - 24. Sebevraždy Excel PDF
2 - 25. Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1993 a 2016 Excel PDF
2 - 26. Hodnocení vlastního zdravotního stavu (osoby 16leté a starší) 2016 Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.