Zaostřeno na ženy a muže - 2018


2. Zdraví
2. Zdraví Word PDF
2 - 1. Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. Excel PDF
2 - 2. Podíl žen a mužů na celkovém počtu registrovaných lékařů, mezinárodní srovnání Excel PDF
2 - 3. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce 2017 Excel PDF
2 - 4. Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a pohlaví v roce 2017 Excel PDF
2 - 5. Pacienti hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví ve vybraných letech Excel PDF
2 - 6. Naděje dožití při narození, mezinárodní srovnání Excel PDF
2 - 7. Počet hlášených případů onemocnění tuberkulózou Excel PDF
2 - 8. Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu onemocnění ve vybraných letech Excel PDF
2 - 9. Propuštění a zemřelí z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz MKN-10 a pohlaví Excel PDF
2 - 10. Počet propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních Excel PDF
2 - 11. Hlášená nová onemocnění novotvary (MKN-10 diagnózy C00-C97 a D00-D09) a zemřelí na zhoubné novotvary (MKN-10 diagnózy C00-C97) na 100 000 obyvatel podle pohlaví Excel PDF
2 - 12. Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ u žen v roce 2016 Excel PDF
2 - 13. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel PDF
2 - 14. Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2016 Excel PDF
2 - 15. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce podle pohlaví a věkových skupin
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 3.1.2018
Excel PDF
2 - 16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v České republice podle pohlaví a věkových skupin Excel PDF
2 - 17. Výdaje na regulační poplatky za pohotovost podle věku a pohlaví Excel PDF
2 - 18. Živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku věku Excel PDF
2 - 19. Potraty podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
2 - 20. Míry úmrtnosti dětí, mezinárodní srovnání Excel PDF
2 - 21. Pracovní úrazy podle pohlaví a závažnosti jako standardizovaná míra, 2016, mezinárodní srovnání Excel PDF
2 - 22. Úmrtnost podle věku a pohlaví ve vybraných letech Excel PDF
2 - 23. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti, mezinárodní srovnání Excel PDF
2 - 24. Sebevraždy Excel PDF
2 - 25. Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1993 a 2017 Excel PDF
2 - 26. Hodnocení vlastního zdravotního stavu osob ve věku 16 a více let podle úrovně vzdělání 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.