Zaostřeno na ženy a muže - 2015


2. Zdraví
2. Zdraví Word PDF
2 - 1. Pracovníci ve zdravotnictví: stav k 31. 12. - fyzické osoby - počet pracovních poměrů Excel PDF
2 - 2. Mezinárodní srovnání - podíl žen a mužů na celkovém počtu registrovaných lékařů Excel PDF
2 - 3. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce 2014 Excel PDF
2 - 4. Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a pohlaví v roce 2014 Excel PDF
2 - 5. Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví ve vybraných letech Excel PDF
2 - 6. Mezinárodní srovnání - Naděje dožití při narození Excel PDF
2 - 7. Hlášená onemocnění TBC Excel PDF
2 - 8. Vývoj počtu léčených diabetiků ve vybraných letech podle typu onemocnění Excel PDF
2 - 9. Propuštění a zemřelí z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví Excel PDF
2 - 10. Počet propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz, věkových skupin a pohlaví v roce 2014 Excel PDF
2 - 11. Hlášená nová onemocnění novotvary (MKN-10 dg. C00-C97 a D00-D09 a zemřelí na zhoubné novotvary (MKN-10 dg. C00-C97) na 100 000 obyvatel podle pohlaví Excel PDF
2 - 12. Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ (rok 2012) - ženy, muži Excel PDF
2 - 13. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce podle vybraných diagnóz z hlediska věku a pohlaví za rok 2013 Excel PDF
2 - 14. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce podle vybraných diagnóz z hlediska věku a pohlaví za rok 2013 Excel PDF
2 - 15. Vývoj struktury nákladů na jednoho pojištěnce Excel PDF
2 - 16. Výdaje na regulační poplatky podle věku a pohlaví (v tis. Kč), 2013 Excel PDF
2 - 17. Průměrné výdaje na regulační poplatky na jednoho pojištěnce podle věku a pohlaví (v Kč), 2013 Excel PDF
2 - 18. Živě narozené děti s vrozenou vadou (VV) zjištěnou do 1 roku Excel PDF
2 - 19. Potraty podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
2 - 20. Mezinárodní srovnání - Míry úmrtnosti dětí Excel PDF
2 - 21. Mezinárodní srovnání - Pracovní úrazy podle pohlaví a závažnosti: standardizovaná míra výskytu, 2012 Excel PDF
2 - 22. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel PDF
2 - 23. Mezinárodní srovnání - Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti Excel PDF
2 - 24. Sebevraždy Excel PDF
2 - 25. Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1993 a 2014 Excel PDF
2 - 26. Hodnocení vlastního zdravotního stavu (osoby 16leté a starší) 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.