Srovnání krajů v České republice - 2019


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodické vysvětlivky PDF
2-101. Vybrané údaje o území podle krajů k 31. 12. 2018 Excel
2-102. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2018 Excel
2-103. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2018 Excel
2-104. Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než dvouletý, v ČR v roce 2018 Excel
2-105. Územní srážky v roce 2018 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1981–2010 Excel
2-106. Územní teploty vzduchu v roce 2018 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1981–2010 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.