Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2021


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodické vysvětlivky PDF
2-1. Vybrané údaje o území ČR podle krajů a okresů k 31. 12. 2020 Excel
2-2. Bilance půdy v hl. m. Praze (stav k 31. 12.) Excel
2-3. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území hl. m. Prahy Excel
2-4. Extrémní hodnoty meteorologických prvků v hl. m. Praze Excel
2-101. Vybrané údaje o území podle krajů k 31. 12. 2020 Excel
2-102. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2020 Excel
2-103. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2020 Excel
2-104. Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než dvouletý v ČR v roce 2020 Excel
2-105. Územní srážky v roce 2020 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1981–2010 Excel
2-106. Územní teploty vzduchu v roce 2020 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1981–2010 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.