Statistická ročenka České republiky - 2016


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodika Word PDF
2-1. Poloha území České republiky Excel
2-2. Maximální vzdálenosti na území České republiky Excel
2-3. Rozloha území České republiky, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2
a počet obcí v územním členění k 31. 12. 2015
Excel
2-4. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) k 31. 12. 2015 Excel
2-5. Města České republiky s více než 15 000 obyvateli k 31. 12. 2015 Excel
2-6. Klimatické hodnoty v roce 2015 Excel
2-7. Extrémní hodnoty meteorologických prvků v roce 2015 Excel
2-8. Vybraná meteorologická data z hlavních stanic Excel
2-9. Územní srážky v roce 2015 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1961 až 1990 Excel
2-10. Územní teploty vzduchu v roce 2015 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1961 až 1990 Excel
2-11. Poloha meteorologických stanic Excel
2-12. Průměrné roční srážky a odtoky ve vybraných povodích za rok 2015 Excel
2-13. Průměrné průtoky hlavních toků v roce 2015 Excel
2-14. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2015, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než pětiletý Excel
2-15. Základní odtok (podzemní vody) v roce 2015 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.