Srovnání krajů v České republice - 2022


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodické vysvětlivky PDF
2-101. Vybrané údaje o území podle krajů k 31. 12. 2021 Excel
2-102. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2021 Excel
2-103. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2021 Excel
2-104. Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než dvouletý v ČR v roce 2021 Excel
2-105. Územní srážky v roce 2021 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1991–2020 Excel
2-106. Územní teploty vzduchu v roce 2021 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1991–2020 Excel

Zveřejněno dne: 17.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.