Srovnání krajů v České republice - 2016


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodické vysvětlivky PDF
2-101. Vybrané údaje o území podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
2-102. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
2-103. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
2-104. Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než pětiletý, v ČR v roce 2015 Excel
2-105. Územní srážky v roce 2015 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1961–1990 Excel
2-106. Územní teploty vzduchu v roce 2015 ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1961–1990 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.