Ukazatele výzkumu a vývoje - 2019


2. Ukazatele VaV za podnikatelský sektor
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 68 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 69 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF
Tab. 70 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle počtu pracovníků ve VaV Excel PDF
Tab. 71 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 72 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 73 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 74 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle počtu pracovníků ve VaV Excel PDF
Tab. 75 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF

Pracovníci ve VaV
Tab. 76 Pracovníci ve VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 77 Pracovníci ve VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 78 Pracovníci ve VaV v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 79 Pracovníci ve VaV (FTE) v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 80 Pracovníci ve VaV (FTE) v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 81 Pracovníci ve VaV (FTE) v soukromých domácích podnicích podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 82 Pracovníci ve VaV (FTE) v soukromých podnicích pod zahraniční kontrolou podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF

Výzkumní pracovníci
Tab. 83 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a pohlaví Excel PDF
Tab. 84 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 85 Výzkumní pracovníci v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 86 Výzkumní pracovníci (FTE) v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 87 Výzkumní pracovníci (FTE) v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF

Výdaje na VaV
Tab. 88 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 89 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 90 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle druhu výdajů Excel PDF
Tab. 91 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle zdrojů financování Excel PDF
Tab. 92 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 93 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 94 Výdaje na VaV v soukromých domácích podnicích podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 95 Výdaje na VaV v soukromých podnicích pod zahraniční kontrolou podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 96 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle kódu produkce VaV a vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 97 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle kódu produkce VaV a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 98 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru ve vybraných technologických oblastech Excel PDF

Služby VaV
Tab. 99 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 100 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV od vybraných subjektů Excel PDF
Tab. 101 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF
Tab. 102 Výdaje soukromých domácích podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF
Tab. 103 Výdaje soukromých podniků pod zahraniční kontrolou provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.