Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015


2. Ukazatele VaV za podnikatelský sektor
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 73 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 74 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF
Tab. 75 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle podle počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 76 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 77 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 78 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 79 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 80 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF
Zaměstnanci VaV
Tab. 81 Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 82 Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 83 Zaměstnanci VaV v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 84 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 85 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 86 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v soukromých domácích podnicích podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 87 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v soukromých podnicích pod zahraniční kontrolou podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Výzkumní pracovníci
Tab. 88 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a pohlaví Excel PDF
Tab. 89 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 90 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku, velikosti podniku a dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 91 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku, velikosti podniku a věku Excel PDF
Tab. 92 Výzkumní pracovníci v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 93 Přepočtený počet výzkumných pracovníků v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 94 Přepočtený počet výzkumných pracovníků v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Výdaje na VaV
Tab. 95 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 96 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 97 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle druhu výdajů Excel PDF
Tab. 98 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle zdrojů financování Excel PDF
Tab. 99 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 100 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 101 Výdaje na VaV v soukromých domácích podnicích podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 102 Výdaje na VaV v soukromých podnicích pod zahraniční kontrolou podle odvětví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 103 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle kódu produkce VaV a vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 104 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle kódu produkce VaV a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 105 Výdaje na VaV v odvětvích podnikatelského sektoru ve vybraných technologických oblastech Excel PDF
Služby VaV
Tab. 106 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 107 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV od vybraných subjektů Excel PDF
Tab. 108 Výdaje podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF
Tab. 109 Výdaje soukromých domácích podniků provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF
Tab. 110 Výdaje soukromých podniků pod zahraniční kontrolou provádějících VaV na nákup služeb VaV podle odvětví Excel PDF

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.