Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


2. Digitální dovednosti a práce se softwarem
Text: Digitální dovednosti a práce se softwarem PDF
Tab. 2.1 Jednotlivci v ČR kopírující soubory (pro pracovní i soukromé účely), 2019 Excel PDF
Tab. 2.2 Jednotlivci v ČR používající vybraný software (pro pracovní i soukromé účely), 2019 Excel PDF
Tab. 2.3 Jednotlivci v ČR používající tabulkový procesor (např. MS Excel), 2019 Excel PDF
Tab. 2.4 Jednotlivci v ČR vykonávající na počítači či telefonu vybrané aktivity, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.