Cizinci v ČR - 2014


2. MEZINÁRODNÍ OCHRANA A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
Metodika, vývoj PDF
2-1. Řízení o mezinárodní ochraně v roce 2013 Excel PDF
2-2. Řízení o žalobách s odkladným účinkem ve věci mezinárodní ochrany u krajských soudů; 2013 Excel PDF
2-3. Průběh řízení kasačních stížností u Nejvyššího správního soudu v roce 2013 Excel PDF
2-4. Počet nově podaných žádostí o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti žadatelů v roce 2013 Excel PDF
2-5. Nově podané žádosti o mezinárodní ochranu podle místa podání v roce 2013 Excel PDF
2-6. Žádosti o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti - počet účastníků řízení k 31. 12. 2013 Excel PDF
2-7. Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 2013) Excel PDF
2-8. Nezletilí bez doprovodu - nově podané žádosti o mezinárodní ochranu v roce 2013 Excel PDF
2-9. Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1. 1. 1997 - 31. 12. 2013) Excel PDF
2-10. Azylanti podle věku a pohlaví k 31. 12. 2013 Excel PDF
2-11. Udělená státní občanství ČR azylantům; 2000 - 2013 Excel PDF
2-12. Doplňková ochrana - celkový přehled; září 2006 - prosinec 2013 Excel PDF
2-13. Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech; září 2006 - prosinec 2013 Excel PDF
Grafy
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v roce 2013 JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství; 2013 JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: podle kontinentu; 2013 JPG
Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR; 1998 - 2013 JPG
Počty udělených azylů; 1997 - 2013 JPG

Zveřejněno dne: 10.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.