Cizinci v ČR - 2020


2. Mezinárodní ochrana a azylová zařízení
Metodika, vývoj PDF
2-1. Řízení o mezinárodní ochraně Excel PDF
2-2. Řízení o žalobách s odkladným účinkem ve věci mezinárodní ochrany u krajských soudů Excel PDF
2-3. Průběh řízení o kasačních stížnostech u Nejvyššího správního soudu Excel PDF
2-4. Počet nově podaných žádostí o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti žadatelů Excel PDF
2-5. Nově podané žádosti o mezinárodní ochranu podle místa podání Excel PDF
2-6. Žádosti o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti Excel PDF
2-7. Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení Excel PDF
2-8. Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech Excel PDF
2-9. Udělená státní občanství ČR azylantům Excel PDF
2-10. Doplňková ochrana - celkový přehled Excel PDF
2-11. Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech Excel PDF
2-12. Počet žadatelů o azyl a nových žadatelů o azyl podle zemí EU Excel PDF

Grafy
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR podle kontinentu JPG
Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR JPG
Počty udělených azylů a udělené doplňkové ochrany JPG

Zveřejněno dne: 13.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.