Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2010


25. VOLBY
Metodické vysvětlivky PDF
25-1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – základní údaje podle okresů Excel
25-2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – platné hlasy pro vybrané politické strany, politická hnutí a koalice podle okresů Excel
25-3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – platné hlasy a získané mandáty pro politické strany, politická hnutí a koalice Excel
25-4. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – zvolení poslanci Excel
25-5. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – základní údaje podle okresů Excel
25-6. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – získané mandáty pro vybrané volební strany podle okresů Excel
25-101. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – základní údaje podle krajů Excel
25-102. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – platné hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice podle krajů Excel
25-103. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – platné hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice podle krajů v % Excel
25-104. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 – získané mandáty podle krajů Excel
25-105. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – základní údaje podle krajů Excel
25-106. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – platné hlasy pro vybrané volební strany podle krajů Excel
25-107. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – získané mandáty pro vybrané volební strany podle krajů Excel
25-108. Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010 – získané mandáty pro vybrané volební strany podle krajů v % Excel
25-109. Volby do Senátu Parlamentu ČR 15. – 16. 10. 2010 – základní údaje podle volebních obvodů Excel
25-110. Volby do Senátu Parlamentu ČR 15. – 16. 10. 2010 – výsledky 2. kola voleb a zvolení senátoři podle volebních obvodů Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.