Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2010


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Základní ukazatele výzkumu a vývoje Excel
19-2. Základní ukazatele výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2009 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů v roce 2009 Excel
19-102. Výzkumní pracovníci podle krajů v roce 2009 Excel
19-103. Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2009 Excel
19-104. Vědci a inženýři a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2009 Excel
19-105. Patenty udělené v České republice národním přihlašovatelům podle roku udělení a krajů v letech 2001 – 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.