Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2010


16. CESTOVNÍ RUCH
Metodické vysvětlivky PDF
16-1. Základní ukazatele cestovního ruchu Excel
16-2. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v roce 2009 Excel
16-3. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v roce 2009 Excel
16-4. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a okresů k 31. 12. 2009 Excel
16-5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a okresů v roce 2009 Excel
16-101. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických oblastí v roce 2009 Excel
16-102. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a turistických oblastí k 31. 12. 2009 Excel
16-103. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických regionů v roce 2009 Excel
16-104. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a turistických regionů k 31. 12. 2009 Excel
16-105. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
16-106. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů k 31. 12. 2009 Excel
16-107. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2009 Excel
16-108. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie a krajů v roce 2009 Excel
16-109. Delší a kratší cesty rezidentů podle cílové destinace v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.