Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2010


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-1. Chráněná území Excel
3-2. Chráněná území podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
3-3. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora Excel
3-4. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle okresu sídla investora v roce 2009 Excel
3-5. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší Excel
3-6. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle okresů v roce 2008 Excel
3-7. Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností CZ-NACE a sídla podniku Excel
3-8. Odpady podle vybraného způsobu nakládání a sídla podniku Excel
3-9. Způsoby nakládání s odpady podle sídla podniku v roce 2009 Excel
3-10. Produkce komunálního odpadu Excel
3-11. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-12. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu Excel
3-13. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v čistírnách odpadních vod Excel
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice k 31. 12. 2009 Excel
3-102. Chráněná území podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
3-103. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2009 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2009 Excel
3-105. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2009 Excel
3-106. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2009 Excel
3-107. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice v letech 2003 – 2009 Excel
3-108. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2008 Excel
3-109. Produkce podnikových odpadů a vybrané způsoby nakládání s odpady podle kraje sídla podniku v roce 2009 Excel
3-110. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2009 Excel
3-111. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2009 Excel
3-112. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2009 Excel
3-113. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2009 Excel
3-114. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v čistírnách odpadních vod podle krajů v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.