Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2010


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané ukazatele zdravotnictví Excel
21-2. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-3. Vybrané ukazatele zdravotnictví podle okresů v roce 2009 Excel
21-4. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2009 Excel
21-101. Vybrané ukazatele zdravotnictví podle krajů v roce 2009 Excel
21-102. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2009 Excel
21-103. Lůžka a pracovníci ve zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2009 Excel
21-104. Hospitalizovaní v nemocnicích podle krajů v roce 2009 Excel
21-105. Lůžkový fond a jeho využití v nemocnicích podle krajů v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.