Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2010


20. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodické vysvětlivky PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2009/2010 Excel
20-1. Školy podle typu Excel
20-2. Mateřské a základní školy podle okresů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-3. Střední školy podle okresů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-4. Konzervatoře a vyšší odborné školy podle okresů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-5. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v kraji v roce 2009 Excel
20-101. Mateřské a základní školy podle krajů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-102. Střední školy podle krajů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-103. Konzervatoře a vyšší odborné školy podle krajů ve školním roce 2009/2010 Excel
20-104. Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů v roce 2009 Excel
20-105. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol v České republice v roce 2009 Excel
20-106. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v České republice v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.