Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2010


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Základní ukazatele výzkumu a vývoje Excel
19-2. Základní ukazatele výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2009 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů v roce 2009 Excel
19-102. Výzkumní pracovníci podle krajů v roce 2009 Excel
19-103. Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2009 Excel
19-104. Vědci a inženýři a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2009 Excel
19-105. Patenty udělené v ČR národním přihlašovatelům podle krajů a  roku přidělení Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.