Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2010


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Souhrnné údaje o zemědělství Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin Excel
11-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce Excel
11-6. Hospodářská zvířata a užitkovost Excel
11-7. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
11-8. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů v roce 2009 Excel
11-101. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2009 Excel
11-102. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2009 Excel
11-103. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2009 Excel
11-104. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2010 Excel
11-105. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2009 Excel
11-106. Užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2009 Excel
11-107. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2009 Excel
11-108. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2009 Excel
11-109. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.