Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2010


5. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
Metodické vysvětlivky PDF
5-1. Makroekonomické ukazatele Excel
5-2. Vývoz z kraje podle tříd SITC, rev. 4 Excel
5-3. Vývoz z kraje podle vybraných zemí Excel
5-101. Hrubý domácí produkt (HDP) podle krajů v roce 2009 Excel
5-102. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) podle krajů v roce 2008 Excel
5-103. Čistý disponibilní důchod domácností podle krajů v roce 2009 Excel
5-104. Vývoz podle krajů a tříd SITC, rev. 4 v roce 2009 Excel
5-105. Vývoz z jednotlivých krajů podle vybraných zemí v roce 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.