Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2010


Seznam map a kartogramů
Geografická mapa Karlovarského kraje JPG
Administrativní členění Karlovarského kraje JPG
Města a městyse v Karlovarském kraji JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Živě narození na 1 000 obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji (průměr let 2005 – 2009) JPG
2. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji (průměr let 2005 – 2009) JPG
3. Míra nezaměstnanosti podle obcí v Karlovarském kraji k 31. 12. 2009 JPG
4. Uchazeči o zaměstnání registrovaní déle než 1 rok podle obcí v Karlovarském kraji k 31. 12. 2009 JPG
5. Index stáří k 31. 12. 2009 a podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let v roce 1991, 2009 a 2030 JPG
6. Standardizovaná míra úmrtnosti a struktura úmrtí podle hlavních příčin v roce 2009 JPG
7. Hrubý domácí produkt na obyvatele a struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví v roce 2009 JPG
8. Výdaje územních rozpočtů na 1 000 obyvatel a jejich struktura podle odvětví v roce 2009 JPG
9. Domácnosti podle výše příjmu v roce 2008 JPG
10. Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby a její struktura podle odvětví CZ-NACE v roce 2008 JPG
11. Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2009 JPG
12. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
13. Struktura hostů - nerezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních a průměrná doba jejich pobytu v roce 2009 JPG
14. Děti navštěvující mateřské školy na celkovém počtu dětí ve věku 3 – 6 let v roce 2009 JPG
15. Domácnosti vybyvené osobním počítačem v roce 2009 a připojenéh k internetu v letech 2005 – 2009 JPG
16. Lůžka v nemocnicích na 10 000 obyvatel v roce 2009 JPG
17. Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2009 JPG
18. Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2009 JPG
19. Průměrná výše škod vzniklých při dopravních nehodách na 1 nehodu v roce 2009 JPG
20. Volební účast a podíl vybraných stran na celkovém počtu získaných hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. – 29. 5. 2010 JPG

Zveřejněno dne: 21.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.