Statistická ročenka Středočeského kraje - 2010


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Metodické vysvětlivky PDF
2-1. Rozloha území ČR, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí k 31. 12. 2009 Excel
2-2. Bilance půdy Excel
2-3. Bilance půdy podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
2-4. Velikostní skupiny obcí podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
2-5. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území kraje Excel
2-6. Extrémní hodnoty meteorologických prvků Excel
2-101. Rozloha, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
2-102. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
2-103. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
2-104. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2009, při kterých byl dosažen až 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) nebo průtok větší než 2-letý Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.