Cizinci v ČR - 2010


KARTOGRAMY
1. Demografické aspekty života cizinců
Rozmístění cizinců na území České republiky k 31. 12. 2009 PDF
Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky k 31. 12. 2009 PDF
Průměrný věk cizinců v České republice k 31. 12. 2009 PDF
Podíl cizinců ukrajinského státního občanství na všech cizincích v ČR; k 31. 12. 2009 PDF
Podíl cizinců slovenského státního občanství na všech cizincích v ČR k 31. 12. 2009 PDF
Podíl cizinců vietnamského státního občanství na všech cizincích v ČR k 31. 12. 2009 PDF
Podíl cizinců ruského státního občanství na všech cizincích v ČR k 31. 12. 2009 PDF
3. Ekonomická aktivita cizinců
Počet pracujících cizinců celkem v České republice k 31. 12. 2009 PDF
Počet cizinců evidovaných úřady práce k 31. 12. 2009 PDF
Počet cizinců s platným živnostenským oprávněním k 31. 12. 2009 PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.