Cizinci v ČR - 2010


GRAFY
1. Demografické aspekty života cizinců
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2009 Excel
Věková struktura obyvatelstva v ČR k 31. 12. 2009 Excel
Věková struktura cizinců v ČR k 31. 12. 2009 Excel
Zahraniční a vnitřní stěhování cizinců podle státního občanství (v %) v roce 2009 Excel
Migrace podle věkových skupin, občanství a směru v roce 2009 Excel
Cizinci narození v ČR podle státního občanství Excel
2. Azyl a azylová zařízení
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství; 2009 Excel
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: podle kontinentu; 2009 Excel
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v roce 2009 Excel
Vývoj počtu žadatelů o azyl v ČR Excel
3. Ekonomická aktivita cizinců
Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání v letech 1997-2009 Excel
Zaměstnaní cizinci podle státního občanství k 31. 12. 2009 Excel
Cizinci evidovaní úřady práce podle státního občanství k 31. 12. 2009 Excel
Cizinci s živnostenským oprávněním podle státního občanství k 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnaní cizinci v ČR podle dosaženého vzdělání; 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnaní cizinci v ČR podle požadavku na vzdělání; 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnaní cizinci v ČR podle nejvyššího dosaženého vzdělání - vybraná státní občanství; 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnaní cizinci v ČR podle požadavku na vzdělání - vybraná státní občanství; 31. 12. 2009 Excel
Procentuální rozložení v oblastech ČR: civilní sektor celkem a cizinci; 2009 Excel
Vybraná státní občanství podle postavení v zaměstnání; 31. 12. 2009 Excel
Vybraná státní občanství cizinců evidovaných na úřadech práce podle věku; 31. 12. 2009 Excel
Cizinci evidovaní na úřadech práce podle věkových skupin; 31. 12. 2009 Excel
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin; k 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnanost cizinců v oblastech (NUTS2) k 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnanost cizinců v krajích (NUTS3) k 31. 12. 2009 Excel
Okresy s více než 2 500 zaměstnanými cizinci; 31. 12. 2009 Excel
Cizinci evidovaní na úřadech práce podle CZ-NACE; 31. 12. 2009 Excel
5. Kriminalita cizinců
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v roce 2009 Excel
7. Nelegální migrace přes státní hranice České republiky
Nelegální migrace cizinců Excel
Nelegální migrace přes státní hranice - občané ČR / cizinci Excel
Nelegální migrace na hranicích; 2007 Excel
Nelegální migrace na hranicích - mezinárodní letiště ČR; 2009 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.