Zaostřeno na ženy a muže - 2010


Grafická část
2.1. Věková struktura lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2009 Excel
2.2. Nejčastější příčiny hospitalizace podle pohlaví a věku v roce 2009 Excel
2.3. Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle pohlaví a věku Excel
2.4. Porovnání TBC u žen a u mužů v roce 2009 Excel
2.5. Vývoj počtu diabetiků ve vybraných letech podle pohlaví (struktura podle typu léčby) Excel
2.6. Hlášená onemocnění ZN (dg. C00-C97 a D00-D09) na 100 000 obyvatel v roce 2007 Excel
2.7. Průměrné náklady na léčení novotvarů v roce 2008 Excel
2.8. Průměrné náklady na léčení nemocí oběhové soustavy v roce 2008 Excel
2.9. Průměrné náklady na léčení nemocí močové a pohlavní soustavy v roce 2008 Excel
2.10. Náklady na jednoho pojištěnce v roce 2008 Excel
2.11. Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených Excel
2.12. Vrozené vady u živě narozených v roce 2008 Excel
2.13. Živě narozené děti, UPT a samovolné potraty Excel
2.14. Ženy užívající antikoncepci (absolutně v tisících) Excel
2.15. Příspěvek věkové skupiny k rozdílu v naději dožití mezi muži a ženami Excel
3.1. Studenti vysokých škol podle věku (stav k 31. 12. 2009) Excel
4.1. Zaměstnaní podle OKEČ v roce 2009 (VŠPS) PDF
4.2. Pracující důchodci podle odvětví činnosti v roce 2009 Excel
4.3. Neumístění uchazeči o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel
4.4. Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2009 Excel
4.5. Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů Excel
5.1. Důchodci podle výše starobního důchodu k 31. 12. 2009 Excel
7.1. Složení Senátu Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 30. 6. 2010 Excel
7.2. Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 30. 6. 2010 Excel
7.3. Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 31. 8. 2010 Excel
7.4. Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1.1. 2011 Excel
8.1. Výzkumní pracovníci podle pohlaví a vědních oblastí v roce 2009 Excel
8.2. Zaměstnanci VaV podnikatelského sektoru v roce 2009 Excel
8.3. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2009 (podíl na zaměstnaných VaV daného pohlaví a sektoru) Excel
8.4. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2009 podle vědních oblastí Excel
8.5. Ženy zaměstnané jako výzkumní pracovníci, 2008 (podíl na všech výzkumných pracovnících) Excel
8.6. Osoby s terciárním vzděláním podle oboru studia, 2009 Excel
8.7. Zaměstnaní ve vědeckých a technických oborech podle pracovního zařazení, 2009 Excel
8.8. Podíl osob s terciárním vzděláním na populaci 25-64 let podle pohlaví, 2008 Excel
9.1. Procento jednotlivců používající mobilní telefon podle pohlaví Excel
9.2. Uživatelé osobního počítače podle pohlaví Excel
9.3. Jednotlivci používající osobní počítač doma podle pohlaví Excel
9.4. Frekvence použití osobního počítače uživateli podle pohlaví; 2. čtvrtletí 2010 Excel
9.5. Vybrané internetové dovednosti podle pohlaví, 2. čtvrtletí 2010 Excel
9.6. Vybrané internetové dovednosti podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2010 Excel
9.7. Uživatelé internetu podle pohlaví Excel
9.8. Jednotlivci používající internet doma podle pohlaví Excel
9.9. Jednotlivci používající internet denně podle pohlaví Excel
9.10. Posílání / přijímání elektronické pošty podle pohlaví Excel
9.11. Telefonování přes internet podle pohlaví Excel
9.12. Vyhledávání informací o cestování a ubytování na internetu podle pohlaví Excel
9.13. Vyhledávání informací o zdraví na internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2010 Excel
9.14. Čtení on-line zpráv, novin a časopisů podle pohlaví Excel
9.15. Poslouchání rádia na internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2010 Excel
9.16. Jednotlivci nakupující přes internet podle pohlaví Excel
9.17. Jednotlivci používající internetové bankovnictví podle pohlaví Excel
9.18. Uživatelé osobního počítače ve věku 16–74 let, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.19. Uživatelé interentu ve věku 16–74 let, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.20. Jednotlivci (16–74) telefonující přes internet, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.21. Jednotlivci používající v ČR a EU27 internet k vybraným komunikačním činnostem; 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.22. Jednotlivci (16–74 let) vyhledávající na internetu informace o zdraví, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.23. Jednotlivci používající v ČR a EU27 internet k vyhledávání vybraných informací; 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.24. Jednotlivci(16–74) používající internet k poslechu rádia nebo sledování TV, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.25. Jednotlivci používající v ČR a EU27 internet k vybraným činnostem v oblasti zábavy; 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.26. Jednotlivci ve věku 16–74 využívající internetové bankovnictví, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.27. Vybrané on-line služby, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel
9.28. Podíl IT odborníků na zaměstnané populaci podle pohlaví, 2008 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.