Zaostřeno na ženy a muže - 2010


Výsledky ze sociologických výzkumů a šetření
Data z výzkumů ČSÚ
Tab. 1: Osoby ve věku 15-34 let podle zaměření nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR Excel PDF
Tab. 2: Osoby ve věku 15-34 let podle pracovní aktivity během formálního studia v ČR Excel PDF
Tab. 3: Zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání, postavení v zaměstnání, typu a délky úvazku se zaměřením na první zaměstnání osob ve věku 15-34 let v ČR (2009) Excel PDF
Data z výzkumů Úřadu vlády ČR
Trendy sociálně politických mechanizmů ovlivňujících genderové vztahy Word PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.