Statistická ročenka České republiky - 2010


29. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Metodika Word PDF
29-1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2009 Excel
29-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2009 Excel
Grafy

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.