Statistická ročenka České republiky - 2010


28. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Metodika Word PDF
28-1. HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS) Excel
28-2. Míra růstu HDP na 1 obyvatele reálně Excel
28-3. Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu Excel
28-4. Soukromé investice Excel
28-5. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj Excel
28-6. Komparativní cenové úrovně Excel
28-7. Daňové zatížení vybrané nízkopříjmové skupiny Excel
28-8. Míra zaměstnanosti Excel
28-9. Míra zaměstnanosti starších pracovníků Excel
28-10. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel
28-11. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti Excel
28-12. Míra rizika chudoby po sociálních transferech Excel
28-13. Úroveň dosaženého vzdělání mladých Excel
28-14. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – muži Excel
28-15. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – ženy Excel
28-16. Emise skleníkových plynů Excel
28-17. Energetická náročnost hospodářství Excel
28-18. Celková spotřeba energie na dopravu Excel
28-19. Podíl výkonů v nákladní dopravě na HDP Excel
28-20. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.