Statistická ročenka České republiky - 2010


23. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2009/2010
23-1. Mateřské školy Excel
23-2. Základní školy Excel
23-3. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
23-4. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
23-5. Základní školy církevní a soukromé Excel
23-6. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2009/2010 Excel
23-7. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2009/2010 – podle zřizovatele školy Excel
23-8. Učitelé ve středních školách – podle zřizovatele školy Excel
23-9. Žáci a absolventi oborů gymnázií Excel
23-10. Žáci čtyřletých oborů gymnázií – denní forma vzdělávání Excel
23-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oborech gymnázií podle zaměření ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání Excel
23-12. Žáci a trenéři základních škol a středních škol oborů gymnázií s rozšířenou výukou tělesné výchovy Excel
23-13. Střední odborné školy Excel
23-14. Žáci a učitelé středních odborných škol Excel
23-15. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné) podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání Excel
23-16. Žáci a absolventi středních odborných učilišť Excel
23-17. Konzervatoře – denní forma vzdělávání Excel
23-18. Střední vzdělávání s výučním listem podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání Excel
23-19. Nástavbové studium podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání Excel
23-20. Vyšší odborné školy – přijímací řízení podle skupin oborů Excel
23-21. Vyšší odborné vzdělávání podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání Excel
23-22. Vyšší odborné školy Excel
23-23. Základní umělecké školy Excel
23-24. Žáci jazykových škol ve školním roce 2009/2010 Excel
23-25. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Excel
23-26. Vysoké školy Excel
23-27. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
23-28. Veřejné vysoké školy Excel
23-29. Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle formy studia a skupin studijních programů Excel
23-30. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách Excel
23-31. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol Excel
23-32. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v roce 2009 Excel
23-33. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
23-34. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
23-35. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2009 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.