Statistická ročenka České republiky - 2010


22. TRŽNÍ SLUŽBY
Metodika Word PDF
22-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
22-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
22-3. Základní ukazatele pojišťovacích a zajišťovacích institucí Excel
22-4. Základní ukazatele penzijních fondů Excel
22-5. Základní ukazatele v ostatních tržních službách (právnické a fyzické osoby) Excel
22-6. Zaměstnané osoby a zaměstnanci v ostatních tržních službách Excel
22-7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ostatních tržních službách Excel
22-8. Tržby (příjmy) v ostatních tržních službách Excel
22-9. Účetní přidaná hodnota v ostatních tržních službách Excel
22-10. Other market services: book value added Excel

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.