Statistická ročenka České republiky - 2010


21. VĚDA A VÝZKUM
Metodika Word PDF
21-1. Lidské zdroje ve vědě a technologiích (LZVT) Excel
21-2. Osoby s terciárním vzděláním Excel
21-3. Zaměstnaní ve vědeckých a technických oborech Excel
21-4. Studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech (ISCED 97) Excel
21-5. Základní ukazatele výzkumu a vývoje Excel
21-6. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
21-7. Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle sektorů a zaměstnání Excel
21-8. Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů užití a zdrojů financování Excel
21-9. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj za podnikatelský sektor podle velikosti podniků a činností Excel
21-10. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů (GBAORD) Excel
21-11. Podniky s technickou a netechnickou inovací v období 2006–2008 Excel
21-12. Náklady na inovace v roce 2008 Excel
21-13. Tržby podniků s produktovou inovací v roce 2008 Excel
21-14. Patenty udělené v České republice Excel
21-15. Licence na patenty a užitné vzory nabyté subjekty v České republice Excel
21-16. Licence na patenty a užitné vzory poskytnuté subjekty z České republiky Excel
21-17. Zahraniční obchod s technologicky vyspělým zbožím Excel
21-18. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
21-19. Základní ukazatele v high-tech průmyslu podle činností Excel
21-20. Základní ukazatele v high-tech službách podle činností Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.