Statistická ročenka České republiky - 2010


20. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Metodika Word PDF
20-1. Základní ukazatele telekomunikační a internetové infrastruktury Excel
20-2. IT odborníci Excel
20-3. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
20-4. Investice do softwaru podle sektorů a odvětví OKEČ Excel
20-5. Zahraniční obchod s ICT zbožím Excel
20-6. Zahraniční obchod s ICT službami Excel
20-7. Základní ukazatele v ICT průmyslu podle činností Excel
20-8. Základní ukazatele v ICT službách podle činností Excel
20-9. Využívání informačních technologií v podnicích Excel
20-10. Podniky s připojením k internetu v lednu 2010 Excel
20-11. Podniky s vlastními webovými stránkami Excel
20-12. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronického nákupu Excel
20-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronického prodeje Excel
20-14. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
20-15. Domácnosti s pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem Excel
20-16. Domácnosti vybavené osobním počítačem a připojením k internetu podle typu domácnosti Excel
20-17. Domácnosti s připojením k internetu podle typu připojení Excel
20-18. Jednotlivci používající mobilní telefon Excel
20-19. Jednotlivci používající osobní počítač Excel
20-20. Jednotlivci používající internet Excel
20-21. Jednotlivci používající internet doma Excel
20-22. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu Excel
20-23. Obecní úřady s připojením k internetu a vlastními webovými stránkami Excel
20-24. Obecní úřady využívající informační technologie ve vztahu k občanům v roce 2008 Excel
20-25. Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel
20-26. Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel
20-27. Osobní počítače na školách podle typu škol Excel
20-28. Studenti 16 let a starší používající počítač a internet Excel
20-29. Informační technologie v samostatných ordinacích lékařů Excel
20-30. Způsob použití internetu v samostatných ordinacích lékařů Excel
20-31. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
20-32. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanci) Excel
20-33. Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.