Statistická ročenka České republiky - 2010


19. DOPRAVA
Metodika Word PDF
19-1. Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby) Excel
19-2. Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanci) Excel
19-3. Výkony železniční dopravy Excel
19-4. Vybrané ukazatele železniční dopravy Excel
19-5. Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí Excel
19-6. Výkony silniční dopravy Excel
19-7. Silniční nákladní doprava podle druhů věcí Excel
19-8. Motorová vozidla Excel
19-9. Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy Excel
19-10. Výkony potrubní dopravy Excel
19-11. Výkony letecké dopravy Excel
19-12. Výkony letišť v ČR Excel
19-13. Vybrané údaje o České poště, státním podniku Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.