Statistická ročenka České republiky - 2010


11. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Metodika Word PDF
11-1. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel
11-2. Deflátory vývozu a dovozu, směnné relace a indexy vývozu a dovozu Excel
11-3. Vývoz, dovoz a obchodní bilance podle hlavních zemí Excel
11-4. Vývoz vybraných druhů zboží Excel
11-5. Dovoz vybraných druhů zboží Excel
11-6. Zahraniční obchod podle tříd SITC, Rev. 4 Excel
11-7. Vývoz podle vybraných produktů Excel
11-8. Dovoz podle vybraných produktů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.