Statistická ročenka České republiky - 2010


7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE
Metodika Word PDF
7-1. Měnový přehled (stav k 31. 12.) Excel
7-2. Měnová báze ČNB (stav k 31. 12.) Excel
7-3. Úvěry klientům poskytované obchodními bankami celkem, podle účelu (stav k 31. 12.) Excel
7-4. Úvěry klientům poskytované obchodními bankami celkem, podle sektorů a činností (stav k 31. 12.) Excel
7-5. Vklady klientů přijaté obchodními bankami celkem, podle sektorů a činností (stav k 31. 12.) Excel
7-6. Vklady klientů přijaté obchodními bankami celkem, podle délky uložení (stav k 31. 12.) Excel
7-7. Průměrné úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit (roční průměry) Excel
7-8. Repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba Excel
7-9. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských úvěrů Excel
7-10. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských vkladů Excel
7-11. Síť bankovního sektoru - počet činných komerčních bank (stav k 31. 12.) Excel
7-12. Platební bilance Excel
7-13. Přímé zahraniční investice do ČR podle zemí Excel
7-14. Přímé zahraniční investice do ČR podle odvětví OKEČ Excel
7-15. Investiční pozice vůči zahraničí (stav k 31. 12.) Excel
7-16. Zahraniční zadluženost České republiky (stav k 31. 12.) Excel
7-17. Devizové rezervy (stav k 31. 12.) Excel
7-18. Indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny Excel
7-19. Devizové kurzy hlavních měn Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.