Statistická ročenka České republiky - 2008


21. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2007/2008 JPG
21-1. Mateřské školy Excel
21-2. Základní školy Excel
21-3. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
21-4. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
21-5. Základní školy církevní a soukromé Excel
21-6. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2007/2008 Excel
21-7. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2007/2008 - podle zřizovatele školy Excel
21-8. Učitelé ve středních školách - podle zřizovatele školy Excel
21-9. Žáci oboru gymnázia Excel
21-10. Žáci čtyřletých oborů gymnázií - denní forma vzdělávání Excel
21-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oborech gymnázií podle zaměření ve školním roce 2007/2008 - denní forma vzdělávání Excel
21-12. Žáci a trenéři základních škol a středních škol oboru gymnázia s rozšířenou výukou tělesné výchovy Excel
21-13. Střední odborné školy Excel
21-14. Žáci a učitelé středních odborných škol Excel
21-15. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné) podle oborů ve školním roce 2007/2008 - denní forma vzdělávání Excel
21-16. Žáci středních odborných učilišť Excel
21-17. Konzervatoře - denní forma vzdělávání Excel
21-18. Střední vzdělávání s výučním listem podle oborů ve školním roce 2007/2008 - denní forma vzdělávání Excel
21-19. Nástavbové studium podle oborů ve školním roce 2007/2008 - denní forma vzdělávání Excel
21-20. Vyšší odborné školy - přijímací řízení podle skupin oborů Excel
21-21. Vyšší odborné školy Excel
21-22. Vyšší odborné vzdělávání podle oborů ve školním roce 2007/2008 - denní forma vzdělávání Excel
21-23. Základní umělecké školy Excel
21-24. Žáci jazykových škol ve školním roce 2007/2008 Excel
21-25. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Excel
21-26. Vysoké školy Excel
21-27. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
21-28. Veřejné vysoké školy Excel
21-29. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol Excel
21-30. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách Excel
21-31. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v roce 2007 Excel
21-32. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
21-33. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
21-34. Hlavní výsledky šetření o dalším odborném vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2005 Excel
21-35. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2007 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 19.11.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.