Statistická ročenka České republiky - 2008


19. DOPRAVA A SPOJE
Metodika Word PDF
19-1. Základní ukazatele v odvětví dopravy (právnické a fyzické osoby) Excel
19-2. Základní ukazatele v odvětví dopravy (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
19-3. Výkony železniční dopravy Excel
19-4. Vybrané ukazatele osobní železniční dopravy Excel
19-5. Vybrané ukazatele nákladní železniční dopravy Excel
19-6. Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí Excel
19-7. Výkony silniční dopravy Excel
19-8. Silniční nákladní doprava celkem podle druhů věcí Excel
19-9. Vnitrostátní silniční nákladní doprava podle druhů věcí Excel
19-10. Motorová vozidla Excel
19-11. Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy Excel
19-12. Výkony potrubní dopravy Excel
19-13. Výkony letecké dopravy Excel
19-14. Výkony letišť v ČR Excel
19-15. Základní ukazatele v odvětví spojů (právnické a fyzické osoby) Excel
19-16. Vybrané údaje o službách a sítích elektronických komunikací Excel
19-17. Vybrané údaje o České poště, státním podniku Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 19.11.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.